Number of the records: 1  

Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu

 1. 1.
  0472274 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Homolková, Milada
  Jan Hus a páté přikázání.
  [Jan Hus and the Fifth Commandment.]
  Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 54-63. ISBN 978-80-88069-16-4
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Jan Hus * the Fifth Commandment * John Wyclif
  Subject RIV: AI - Linguistics

  První velké česky psané dílo Jana Husa představují Výklady z r. 1412. Páté přikázání Hus rozebírá v sedmi kapitolách v rámci Výkladu delšího na desatero přikázanie (kap. 44–50). Na rozdíl od svého raného latinského spisu Expositio decalogi (1407–1408) se tu opírá hlavně o Jana Viklefa, jmenovitě však svůj vzor neuvádí. V úvodu spisu podává abecední rejstřík témat, na jehož základě lze rekonstruovat osnovu obsahové výstavby jednotlivých kapitol. Ve výkladu pátého přikázání se Hus detailně soustředil především na jeho porušování slovy i činy ze strany kněží. Zaujatě polemizuje s argumenty hájícími účast příslušníků duchovního stavu na válečných přípravách a v bojích. Vyslovuje odhodlání raději obětovat svůj život než se zabitím dopustit hříchu. Upozorňuje na nebezpečí křivého svědectví při odsuzování na smrt. V rámci Výkladu kratšího (kap. 79) Hus v souvislosti s pátým přikázáním varuje mj. ženu před zabitím plodu a kněze před neposkytováním slova božího.

  The first Jan Hus’s work written in Czech is formed by Expositions form 1412. Hus analyses the fifth commandment in seven chapters within the Longer Exposition of the Ten Commandments. Unlike his early Latin treatise Expositio decalogi (1407–1408), this text is grounded mostly on John Wycliffe, though he does not mention him by name. In the introduction to his treatise, Hus provides an alphabetic register of topics, on the basis of which a synopsis of the content structure of the individual chapters can be reconstructed. In the interpretation of the fifth commandment, Hus concentrated mostly on its violation by the words and deeds of the clergy. He argues against the arguments defending the participation of the clergy in war preparations and in wars. He pronounces determination to sacrifice one’s life rather than commit a sin of homicide. He points out the danger of false testimony during the death condemning. Within the Shorter Exposition (chapter 79), Hus, in connection with the fifth commandment, warns a women against killing the human foetus and priests against not providing the word of God.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269573

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.