Number of the records: 1  

Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století

 1. 1.
  0472066 - HÚ 2017 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kofránková, Václava
  Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století.
  [Volcanoes in 19th century Czech specialist output and journalism.]
  Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia, 2017 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 267-279. ISBN 978-80-200-2652-1.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /36/: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Plzeň (CZ), 25.02.2016-27.02.2016]
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : volcanoes * popularization of science * Czech research into volcanic activity
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie sleduje vědecký zájem o sopečnou činnost v české společnosti od konce 18. do konce 19. století v souvislosti s dobovým diskursem o formování planety Země a mapuje vliv tohoto zájmu na postupný nárůst původní českojazyčné vědecké i popularizační produkce k tomuto tématu.

  The study deals with the scientific interest of volcanic activity in the Czech society from the late 18th to the late 19th century in connection with the contemporary discourse on the formation of the Earth. The study then follows up impact of this interest to a gradual increase of the original Czech scientific and popular production on this topic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269407

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.