Number of the records: 1  

Balaton, Temešvár apod. jako jména objektů na českém území.

 1. 1.
  0471661 - ÚJČ 2017 RIV HU cze C - Conference Paper (international conference)
  Spinková, Stanislava
  Balaton, Temešvár apod. jako jména objektů na českém území.
  [Balaton, Temešvár etc.: Names of Objects on the Czech Territory.]
  Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 295-303. ISBN 978-963-409-088-5.
  [„Od počátků k současnosti (1955–2015)“ 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
  R&D Projects: GA ČR GAP406/11/1786
  Keywords : onomastics * exonym * soil quality * emigration * war events
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Příspěvek se zabývá anoikonymy vzniklými z exonym. Tato jména jsou často motivována kvalitou půdy, vystěhovalectvím a válečnými událostmi, o kterých lidé četli v novinách. Autorka se zaměřuje zvláště na propria z maďarského kulturně-historického okruhu. Výsledky jsou představeny na mapách.  The paper deals with anoikonyms arising from exonyms. These names are often motivated by the quality of the soil, emigration or war events about which people read in the newspapers. The author focuses especially on propria from the Hungarian cultural and historical sphere. The results are presented on maps.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269018

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.