Number of the records: 1  

Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr. Pardubice) a počátky pohřbívání u něho

 1. 1.
  0471596 - ARÚ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Frolík, Jan - Mácalová, Michaela - Stránská, Petra
  Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr. Pardubice) a počátky pohřbívání u něho.
  [St. Wenceslas church of Jezbořice (District Pardubice) and origin of burials.]
  Východočeský sborník historický. Roč. 2016, č. 30 (2016), s. 5-97. ISSN 1213-1733
  R&D Projects: GA ČR GB14-36938G
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : cemetery * Middle Ages * church archaeology * anthropology * building history
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Archeologickým výzkumem bylo objeveno 34 hrobů z 12. až 18. století a identifikována románská fáze kostela a části dvou profánních přístaveb. Ty byly využívány olomouckým biskupstvím jako vhodná zastávka na cestě do Prahy. Antropologická analýza odhalila značné množství nedospělých jedinců včetně novorozenců.

  Archaeological research discovered 34 graves from the 12th to the 18th century and identified Romanesque phase of the church and parts of two secular extensions. They were used by bishopric of Olomouc as an appropriate stop on the way to Prague. Anthropological analysis revealed a significant amount of juveniles, including newborns.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268961

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.