Number of the records: 1  

Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu

 1. 1.
  0471032 - ARÚ 2017 RIV CZ cze B - Monography
  Blažková, Gabriela (ed.) - Jonášová, Šárka - Kavanová, M. - Kloužková, A. - Kohoutková, M. - Matějková, K. - Randáková, S. - Skála, Roman - Svobodová, Ljuba - Vepřeková, Jana - Zemenová, P.
  Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu.
  [Material finds from the Renaissance waste pits at Prague Castle.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2016. 406 s. Castrum Pragense, 13. ISBN 978-80-87365-94-6
  R&D Projects: GA ČR GP13-34374P
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:67985831
  Keywords : Prague Castle * Early Modern Age * ceramics * glass * chemical-technological analyses * waste pit
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Souborná publikace raně novověkých nálezů keramiky a skla z odpadních jímek z Pražského hradu. Nálezy byly vyhodnoceny jak z hlediska archeologického, tak za pomoci chemických analýz. Nálezy keramiky a skla jsou začleněny do středoevropského dobového kontextu. Součástí monografie je historický exkurz do raně novověkého Pražského hradu včetně publikace dostupných dobových vyobrazení a plánové dokumentace.

  The publication of early modern finds of ceramics and glass from the waste pits from Prague Castle. The finds were evaluated from the archaeological and chemical view. The finds of ceramics and glass are incorporated in central European context. There is published a historical excursion to early modern Prague Castle including the historical drawings and plans.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268516

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.