Number of the records: 1  

Jan Vejrych (1856–1926). Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice

 1. 1.
  0470868 - ÚDU 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Uhlík, Jan
  Jan Vejrych (1856–1926). Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice.
  [Jan Vejrych (1856–1926). Life and work of master builder from Horní Branná u Jilemnice.]
  Fontes Nissae. Roč. 17, č. 1 (2016), s. 18-37. ISSN 1213-5097
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Jan Vejrych * Horní Branná * history of architecture
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  Příspěvek se věnuje životním osudům a profesnímu dílu rodáka z Horní Branné u Jilemnice, architekta Jana Vejrycha (1856–1926). Text mapuje jeho tvorbu od prvních návrhů, které pocházejí z doby, kdy působil u Achille Wolfa, až k pozdním pracem z let těsně po vzniku samostatné Československé republiky. V tomto kontextu se blíže zaměřuje na projekty a studie na území dnešního Libereckého kraje (Liberec, Semily, Jilemnice, Hrubá Skála, Horní Branná), které tvoří významnou část jeho mimopražských aktivit. Čtyři desetiletí Vejrychovy tvorby jsou rozčleněné na několik tvůrčích period, které odrážejí, vedle kvalitativních posunů, snahu architekta vypořádat se adekvátním způsobem s novými myšlenkovými proudy a posunem estetického cítění, který je doprovázel. Text si všímá též interiérových návrhů tvořících nedílnou součást významných projektů. V příloze je připojen chronologický přehled všech prací Jana Vejrycha, u nichž bylo možné provést jejich jednoznačnou lokalizaci.

  This study contemplates life journey and work of Horní Branná u Jilemnice native, architect Jan Vejrych (1856–1926). The text analyzes his creations since his first projects from his time with Achille Wolf till his last projects made soon after the foundation of the Czechoslovak Republic. In this discoursus it analyses closely above all projects and studies from the area of the contemporary Liberec region (Liberec, Semily, Jilemnice, Hrubá Skála, Horní Branná), which played an important role among his off-Prague activities. Four decades of Vejrych´s creations are divided into four constitutive periods that reflect architect´s quality and efforts to deal with new schools of thought and related shifts in aesthetic values. Text also contemplates interior designs as a fundamental part of important projects. Enclosed is the chronological timeline of all (located without doubt) projects of Jan Vejrych.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268390

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.