Number of the records: 1  

VZ 11/2016 Kompresibilita a lámavost granulárních materiálů.

 1. 1.
  0470438 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze O - Others
  Kulaviak, Lukáš - Růžička, Marek - Pěnkavová, Věra - Punčochář, Miroslav - Havlica, Jaromír
  VZ 11/2016 Kompresibilita a lámavost granulárních materiálů.
  [VZ 11/2016 Compressibility and Breakage of Granular Materials.]
  2016
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-05534S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : compressibility * breakage * granular materials
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  Zpráva obsahuje experimentální výsledky laboratorní parametrické studie zaměřené na testování různých suchých granulárních materiálů při stlačování volně sypaného lože z hlediska jejich lámavosti. Jednalo se o vliv velikosti lože, rychlost komprese, přerušení tlaku a další situace.

  The report contains experimental results of a lab-scale parametric study aimed at testing different granular materials under normal pressure, in relation to breakage. The effect of granular bed size, compression speed, pressure interruption and others were investigated.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268078

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.