Number of the records: 1  

Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě

 1. 1.
  0470278 - EÚ 2017 RIV CZ cze B - Monography
  Kafka, Luboš
  Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě.
  [Folk primes on glass in the Regional Museum in Náchod.]
  Praha: Lika klub, 2016. 219 s. ISBN 978-80-86069-98-2
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : reverse painting on glass * visual folk art * folk craft * workshop * museum collection * Náchod
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Sbírka lidových podmaleb na skle Regionálního muzea v Náchodě se řadí k nejhodnotnějším kolekcím svého druhu na území Čech. Mezi zhruba 280 exempláři je zastoupena především vysoce rozvinutá sériová produkce z pohraničních kladských dílen. Sbírkový fond obsahuje také unikátní podmalby z rané fáze zdejšího malířství a importy z dalších středisek. Obrazovou přílohu publikace tvoří barevné fotografie všech artefaktů sbírky.

  The collection of reverse paintings on glass in the Regional Museum of Náchod belongs to the most valuable collections of its kind on the Czech territory. Among approximately 280 artefacts are mostly represented by higly developed workshops in border regions of Kladsko. The collection includes also unique pictures from the early period of local paintings and imports from another centres of production. The picture supplement of this publication includes colour photos of the entire collection.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268977

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.