Number of the records: 1  

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej

 1. 1.
  0470148 - ÚJČ 2017 RIV PL cze M - Monography Chapter
  Nejedlý, Petr
  Raněnovověká čeština (i její zkoumání) – chaos (nebo soulad?) světa i jazyka?
  [Early Modern Czech (and its research) – chaos (or harmony?) of the world and language?]
  Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 375-382. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : diachronic linguistics * Humanistic Czech * Baroque Czech * development of language
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Autor se zabývá otázkou studia raněnovověké češtiny (16.–18. století). Dosavadní zkoumání se totiž většinou bohužel soustřeďuje stále jen na některé jazykové roviny (např. hláskosloví apod.).

  The author discusses problems of the research of Early Modern Czech (from the 16th to the 18th century). Unfortunately, the research still mostly focuses only on some levels of the language (e. g. on fonology and the like).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268455

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.