Number of the records: 1  

Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky

 1. 1.
  0470135 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Nejedlý, Petr
  Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy.
  [Remarks on lexicon of the Old Czech Alexandreis.]
  Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 39-48. ISBN 978-80-261-0452-0
  R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Old Czech * lexicology * Alexandreis * lexical system * archaism * lexical innovation
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Staročeský epos o Alexandrovi obsahuje řadu neobvyklých slov. Některá jsou užita pouze v něm, jiná se vyskytují v úzké skupině staročeských památek (nejstarší biblický překlad, legendy, životy církevních otců). Tato slova jsou dědictvím předchozích etap (doložených přímo ve staroslověnské slovní zásobě či v jejím gramatickém a etymologicko-sémantickém subsystému), nebo důsledkem počínajícího vývoje české slovní zásoby, jenž přinesl řadu individuálních lexikálních inovací, které však tehdejší jazyk nepřijal.

  The Old Czech epic poem Alexandreis includes a lot of unusual words. Some of them are used only in it, other occur in a narrow group of Old Czech literary monuments (the oldest Czech Bible translation, legends, biographies of the Early Fathers, etc.). These words are partly real archaisms – relics of previous periods, attested directly in the Old Church Slavonic lexicon (dřětiti, náv, poběda) or in its grammatical (bezpokojie, péci sě kým) or etymological-semantic (kmeticě, ozrač) subsystems, or as a consequence of the starting development of the Czech lexicon which has brought a great deal of individual lexical innovations (metec, napáčiti, nesborně, piesnotvor, rozprach), though the contemporary language has not adopted them.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268457

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.