Number of the records: 1  

Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ

 1. 1.
  0469475 - EÚ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Vejvoda, Zdeněk
  Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ.
  [Minuet in the folk music: analysis and the musical type.]
  Český lid = Czech Ethnological Journal. Roč. 103, č. 4 (2016), s. 597-622. ISSN 0009-0794. E-ISSN 2570-9216
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-24418S
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : minuet * folk music
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Method of publishing: Open access
  http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/564/submission/original/564-1355-1-SM.pdf

  Jak vyplývá z dlouhodobého výzkumu vlastností českých lidových tanečních nápěvů, lze písně a instrumentální melodie ze sbírek 19. a 20. století rozčlenit do několika výrazných hudebních skupin. Vedle již dříve zevrubně popsaných třídobých typů „do kolečka“, „lendler“, „mazurka“ či polonézových rytmicko-melodických struktur (srov. Vejvoda 2004a, 2008, 2012) tvoří výrazný hudební typ také minet, resp. lidový menuet. Cílem předkládané studie je ověřit subjektivně vnímané hudební kvality českých minetů metodou počítačové strukturální analýzy a prezentovat je v kontextu dosud publikovaných historických výzkumů a muzikologických analýz.

  The long-term research of the characteristics of Czech folk dance melodies reveald that the songs and instrumental melodies from the collections from the 19th and 20th centuries be divided into several distinct musical groups. Besides the already described types of triple meter, “round and round”, „ländler“, „mazurka“ or polonaise-like rytmical.melodical structures there is also a distinctive musical type, minet or folk minuet. The present study aims to confi rm the subjectively perceived musical quality of Czech minets through the method of computer structural analysis and to present them in the context of so far published historical researches and musicological analyses.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267263

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.