Number of the records: 1  

Funkční vzorek samořezného kortikálního vrutu s multifunkční diamantovou vrstvou a s WO.sub.3./sub. mezivrstvou pro kostní implantáty

 1. 1.
  0468942 - FZÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Potocký, Štěpán - Kromka, Alexander - Ižák, Tibor - Rezek, Bohuslav
  Funkční vzorek samořezného kortikálního vrutu s multifunkční diamantovou vrstvou a s WO3 mezivrstvou pro kostní implantáty.
  [Functional sample cortical screw with multifunctional diamond layer and WO3 interlayer for bone implants.]
  Internal code: DIMPS2016-1 ; 2016
  Technical parameters: Vyrobené zařízení umožňuje studovat in-vivo chování kostní tkáně v implantovaných organismech. Výsledek je využíván příjemcem Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (68378271).
  Economic parameters: Výsledek je využíván příjemcem Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (68378271)
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-32497A
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : diamond * interlayer * cortical screw * implant
  Subject RIV: FJ - Surgery incl. Transplants

  Popisuje se funkční vzorek nového samořezného kortikálního vrutu s multifunkční diamantovou vrstvou a WO3 mezivrstvou pro kostní implantáty, který slouží k ověření cytotoxicity, biokompatibility a adheze v in-vivo testech. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu 15-32497A agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Systém se skládá z jádra vrutu tvořeného slitinou Ti6Al4V, WO3 mezivrstvy a tenké konformní diamantové vrstvy. Výsledný produkt byl dále ošetřen tak, že se zvýšila jeho hydrofilicita vůči vodě. Funkčnost byla ověřena in-vivo experimenty.


  The function sample of new cortical screw with multifunctional diamond layer and WO3 interlayer for bone implants used for cytotoxicity, biocompatibility and adhesion in-vivo tests. Functional sample was developed within the 15-32497A project Agency for the Czech Republic health research. The system consist of Ti alloy core screw, WO3 interlayer and thin conformal diamond layer. Resulting product was further processed to increase its hydrophilicity against water. Functionality was validated by in-vivo experiments.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266755

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.