Number of the records: 1  

Josef Vítězslav Šimák a Sobotecko

 1. 1.
  0468649 - MÚA 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kábová, Hana
  Josef Vítězslav Šimák a Sobotecko.
  [Josef Vítězslav Šimák, Sobotka and its surroundings.]
  Z Českého ráje a Podkrkonoší. Roč. 29, [1] (2016), s. 163-182. ISSN 1211-975X
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Šimák, Josef Vítězslav * Sobotka, Czech Republic * historiography
  Subject RIV: AB - History

  Předkládaný příspěvek se věnuje vlastivědnému bádání na Sobotecku v souvislosti s tím, jak se jej dotýkala odborná a popularizační činnost historika J. V. Šimáka. Všímá si jak Šimákova vydaného díla, tak jeho organizační práce a přednáškové činnosti. Přihlíží také k Šimákovým přátelským vazbám, které jej rovněž přibližovaly Sobotecku.

  The study describes homeland studies in Sobotka in the context of scientific and popularizing works of Josef Vítězslav Šimák (1870-1941), professor of Charles University.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266457

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.