Number of the records: 1  

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

 1. 1.
  0468563 - HÚ 2017 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Pánek, Jaroslav
  Emigracja religijna z Czech w XVI-XVIII wieku: indywidualne decyzje – masowe przemieszczenia.
  [Religious emigration from the Czech Lands in the 16th to 18th Centuries: Individual Decisions – Mass Migrations.]
  Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016 - (Januszek-Sieradzka, A.; Gmiterek, H.; Iwańczak, W.; Kras, P.), s. 341-363. ISBN 978-83-8061-173-3
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Forced migration * 16th to 18th centuries * Czech Lands and Europe
  Subject RIV: AB - History

  Studia o emigracji Braci Czeskich i protestantów, którzy pod naciskiem habsburskiej rekatolizacji emigrowali do Polski, Węgier, Holandii i innych państw.

  A study on the emigration of members the Unity of Brethren and Protestants, who were forced to exile to Poland, Hungary, the Netherlands and other countries under pressure of the Hasbsburg Couter-Reformation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266375

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.