Number of the records: 1  

Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce)

 1. 1.
  0468197 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Karlíková, Helena
  Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce).
  [Greetings in the Indo-European area (origin, motivation, function).]
  Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 4 (2016), s. 337-353. ISSN 0037-7031
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA13-17435S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Indo-European * greetings * etymology * semantics
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Impact factor: 0.625, year: 2016

  Cílem příspěvku je ukázat, do jaké míry (a jestli vůbec) je inventář lexikálních prostředků sloužících pro vyjádření pozdravu dnes odrazem starobylých formulí, které jsou doloženy v textech starých ie. jazyků, a jaký význam měl pozdrav v dávné minulosti.

  The goal of this contribution is to show to what extent (if at all) the inventory of lexical means used for expressing contemporary greetings is a reflection of ancient formulas found in texts of the old IE languages, and what the meaning of greetings was in the past.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266043

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.