Number of the records: 1  

Depot feniků ze Staré Hlíny (okr. Jindřichův Hradec): příspěvek k poznání struktury oběživa v 1. polovině 14. století v jižních Čechách

 1. 1.
  0468056 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Militký, Jiří
  Depot feniků ze Staré Hlíny (okr. Jindřichův Hradec): příspěvek k poznání struktury oběživa v 1. polovině 14. století v jižních Čechách.
  [Pfennig hoard from Stará Hlína (Jindřichův Hradec district): contribution to the coin circulation in the first half of the 14th century in south Bohemia.]
  Numismatický sborník. Roč. 29, č. 2 (2015), s. 183-240. ISSN 0546-9414
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : South Bohemia * Lower Austria * Passau * pfennig * 14th century * import
  Subject RIV: AB - History

  Příspěvek se zabývá problematikou importu feniků do jižních Čech v průběhu 1. poloviny 14. století. Depot ze Staré Hlíny byl odkryt v roce 1894 a obsahoval asi 2000 mincí, z nichž bylo popspáno 1873 kusů a dochováno je 1587 ražeb. Obsah depotu ze Staré Hlíny tedy tvořilo nejméně 57 typů feniků. Jde o mimořádně pestrý soubor obsahující především vídeňské feniky a v malém množství také ražby arcibiskupství Salzburg a z území Bavor. Nález byl ukryt okolo roku 1320. Z území jižních Čech známe několik dalších analogických depotů a řadu ztrátových mincí, dokládající intenzivní lokální oběh importovaných feniků v průběhu 1. poloviny 14. století.

  Pfennig hoard from Stará Hlína (Jindřichův Hradec district). Contribution to the coin circulation in the first half of the 14th century in south Bohemia. The article is focused on import of pfennigs to south Bohemia during the first half of the 14th century. The hoard from Stará Hlína was discovered in 1894, and it used to consist of about 2,000 coins. Some 1,873 of them were described, only 1,587 pieces survived up to date. The hoard is represented by at least 57 pfennig types. It is a strongly varied selection of pfennigs mostly from Vienna, to a lesser extent pieces struck under the Salzburg Archbishopry or in Bavaria. The hoard is expected to be buried around 1320. There are other analogical hoards and single finds registered in south Bohemia which can confirm intensive local circulation of the imported pfennings in the first half of the 14th century.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265956

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.