Number of the records: 1  

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7

 1. 1.
  0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monography
  Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
  Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
  [Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
  Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
  R&D Projects: GA ČR GA13-17435S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Tento slovník je jediným etymologickým slovníkem na světě, který zpracovává slovní zásobu nejstaršího doloženého spisovného slovanského jazyka, staroslověnštiny.

  This dictionary is the only etymological dictionary in the world dealing with the vocabulary of the oldest recorded Slavonic language, Old Church Slavonic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265954

   
   
  Review DownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Kratylos_63_Bichlmeier_rec_ESJS18.pdf3619.4 KBHodnoceníPublisher’s postprintrequire
  Rozhlad_Bigl_rec_ESJS18.pdf51 MBHodnoceníPublisher’s postprintrequire
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.