Number of the records: 1  

Psychologie celoživotního vývoje

 1. 1.
  0468006 - PSÚ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Millová, Katarína
  Sociální fungování.
  [Social functioning.]
  Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016 - (Blatný, M.), s. 215-234. ISBN 978-80-246-3462-3
  Institutional support: RVO:68081740
  Keywords : social functioning * objective factors of functioning * adaptive functioning
  Subject RIV: AN - Psychology

  Sociální fungování pokrývá velkou oblast úspěšného vývoje a spolu s psychologickým fungováním je jednou z jeho dvou základních dimenzí. Souvisí především s vnějšími (objektivními) faktory, jako jsou objektivně hodnocené zdraví, dosažení vývojových úkolů nebo přizpůsobení se společenským normám. Zdroje úspěšného sociálního fungování můžeme vysledovat už v raném dětství. Jde zejména o temperament, osobnostní a kognitivní charakteristiky, později se k nim připojují také akademické schopnosti a sociální vztahy. Kapitola se zabývá vlivem těchto zdrojů na rozvoj (ne)úspěšného sociálního fungování v průběhu celého života.

  Social functioning covers a large area of the successful development and together with psychological functioning is one of its two principal dimensions. It is related mainly to external (objective) factors such as objective assessed health, achievement of developmental tasks or adaptation to social norms. Sources of successful social functioning can be traced in early childhood. It is particularly temperament, personality and cognitive characteristics, later joined with academic skills and social relationships as well. This chapter examines the influence of these resources on the development of (un)successful social functioning throughout life.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266006

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0468006 M Millová Sociální fungování....pdf0589.5 KBAuthor´s preprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.