Number of the records: 1  

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu

 1. 1.
  0467001 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bažant, Vojtěch
  Příběhy stadického krále: několik pohledů na jednu událost.
  [Stories of the king of Stadice: the several perspectives on one event.]
  Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 13-25. ISBN 978-80-7422-355-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Stadice * 1445 * Aeneas Silvius Piccolomini * Václav Hájek of Libočany * Old Czech Annals * Přemysl the Ploughman
  Subject RIV: AB - History

  Stadice, obec odkud byl Přemysl Oráč povolán k vládě nad Čechy, se stalo významným místem paměti v narativu českých dějin. Na jaře 1445, během královského interregna, se ve Stadicích objevil jakýsi Jakub, který o sobě prohlašoval, že je vyvoleným králem. Studie analyzuje několik textů, které z perspektiv různých koutů společnosti vyprávějí o této události různé příběhy. Jakoubek z Vřesovic identifikoval Jakuba jako svého poddaného v dopisu Oldřichovi z Rožmberka, když mu podával zprávy o lokálních událostech jen několik týdnů po události. Aeneas Silvius Piccolomini, budoucí Pius II., rozsáhle komentoval situaci středoevropského interregna v dopise Giovannimu Campisiovi a stadický král byl pro něho výborným příkladem pro vylíčení chaosu v Čechách. Rukopisy Starých letopisů českých o Jakubovi ironicky hovoří jako bláznovi. Ve slavné kronice Václava Hájka z Libočan je příběh zdramatizován zejména využitím dialogu. Moderní historici, R. Urbánek a J. Boubín, se soustředili na aspekty lidové a národní kultury. Studie zkoumá každou z těchto výpovědí a odhaluje kulturní a sociální kontexty, které ovlivnily vyjadřování se k události.

  Stadice, the village from which Přemysl The Ploughman was elected the duke of Bohemia, became an important lieu de mémoire in the narrative of Czech history. In the spring of 1445, during the interregnum, a man called Jakub appeared in Stadice claiming himself the chosen king of Bohemia. There are several texts narrating the event. They all originate from very different corners of society and each of them tells a distinct story. Jakoubek of Vřesovice, a district commissioner, identified Jakub as his subject in a letter to the Czech nobleman Oldřich of Rožmberk when relating the local news just a few weeks after the event. Eneas Silvius Piccolomini, future pope Pius II, gave an extensive interpretation of the Central European interregnum to his friend Giovanni Campisio, and the king of Stadice was an excellent example to picture the chaos in Bohemia. The manuscript variants of the Old Czech Annals (Staré letopisy české) interpreted Jakub as a fool and constructed a very ironic image of him. A mention in the famous chronicle of Václav Hájek of Libočany dramatized the narration particularly by the use of dialogues. Modern historians, R. Urbánek and J. Boubín, concentrated on the aspect of folk and national culture. The paper analyses every single source relating to the appearance of the king of Stadice and looks for the imagination behind the texts. It also interprets the social contexts from which the different texts originated and shows how they influenced the wording of each of them. The vividness of the perspectives shows how current the tradition of Stadice was in Bohemia.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265210

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.