Number of the records: 1  

Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej

 1. 1.
  0466644 - OÚ 2017 RIV PL cze M - Monography Chapter
  Liščák, Vladimír
  Odorik z Pordenone De reverentia magni chanis.
  [Odoric of Pordenone De reverentia magni chanis.]
  Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. 1. Słupsk: Akademia Pedagogiczna, 2016 - (Teterycz-Puzio, A.; Kościelak, L.; Łączyńska, E.), s. 257-266. ISBN 978-83-7467-260-3
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Franciscan Missions in China * Mongolian Era * Odoric of Pordenone
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Odorik z Pordenone (cca 1280 / 85-1331), františkánský mnich a poutník ke dvoru chána Chubilaje, strávil ve 20. letech 14. století tři nebo čtyři roky v Chánbaliku (dnešní Peking). Přišel do hlavního města kolem roku 1325, v době, kdy Jan z Montecorvina (asi 1247-1328), také františkán, byl titulárním arcibiskupem Chánbaliku (1307-1328). V latinských rukopisech Odoric jeho cestopisu existuje několik důležitých pasáží týkajících se moci Velikého chána.

  Odoric of Pordenone (ca. 1280/85-1331), a Franciscan monk and pilgrim to the court of Kublai Khan, has spent, in the 1320s, three or four years in Khanbaliq (now Beijing), the capital of the Yuan empire. He arrived to the capital around 1325, at a time when John of Montecorvino (ca. 1247–1328), also a Franciscan, was titular archbishop of Khanbaliq and patriarch of the East (1307–1328). There are several important passages regarding the kingdom and power of the Great Khan in Latin manuscripts of Odoric's travelogue.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267485

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.