Number of the records: 1  

Různé přístupy k regeneraci brownfields a opětovnému využití zastavěného území aplikované při územním plánování – případová studie krajů a krajských měst České republiky

 1. 1.
  0465677 - ÚGN 2017 RIV CZ cze A - Abstract
  Klusáček, Petr - Kunc, Josef
  Různé přístupy k regeneraci brownfields a opětovnému využití zastavěného území aplikované při územním plánování – případová studie krajů a krajských měst České republiky.
  [Different approaches to brownfields regeneration and recycling of built-up area applied by spatial planning – case study of regions and regional capitals in the Czech Republic.]
  Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2016. s. 22-24. ISBN 978-80-86407-65-4.
  [Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25.10.2016-26.10.2016, Brno]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020259
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : brownfields * public administration * built-up area
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  http://www.geonika.cz/doplnky/aeh_2016.pdf

  Příspěvek je založen na analýze 26 kvalitativních rozhovorů s experty z krajských úřadů, regionálních rozvojových agentur a krajských měst, kteří se zabývají řešením problematiky brownfields. V rámci výzkumu byly zjištěny velké rozdíly v přístupech, co se týká aktivity (aktivní versus neaktivní přístupy) i základního metodického uchopení problému - v některých zkoumaných územních celcích jsou brownfields řešeny v rámci širšího pojetí transformačních zón (obvykle šířeji koncipovaná seskupení více brownfields), zatímco v jiných je pozornost věnována individuálním brownfields.

  The contribution is based on analysis of information from qualitative interviews with 26 experts from regional authorities, regional development agencies and regional capitals, who are persons in charge of brownfield regeneration. The research identified huge differences in approaches not only from perspective of activity (active versus passive approaches) but there were differences related to methodological framework. The brownfields are managed in concept of so called transformation zones (groups of brownfields) in some studies areas, while there is used concept of individual brownfields in the other studied areas.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264121

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0465677.pdf0101.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.