Number of the records: 1  

Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského

 1. 1.
  0465673 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šolcová, Kateřina
  Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského.
  [The Aristotelian Idea ars imitatur naturam in J. H. Alsted, other Protestant Scholars, and J. A. Comenius.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 45, 93/94 (2015), s. 116-127. ISSN 0323-2220
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Comenius * J. H. Alsted * ars imitatur naturam
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Jak známo Komenský založil svou přirozenou vyučovací metodu na aristotelské zásadě ars imitatur naturam (umění napodobuje přírodu), která byla v jeho době velmi rozšířena. Originálním přínosem ke vzniku moderní pedagogiky bylo, že ji Komenský uvedl do oblasti lidského vzdělávání a vyvodil z ní soustavu didaktických opatření. Bádání však dosud nevěnovalo dostatečnou pozornost otázce, jak byla tato myšlenka přijímána Komenského protestantskými současníky. Stat' ukazuje, že protestantské prostředí (zejména J. H. Alsted) myšlenku sice reflektovalo, ale hlavní překážkou při aplikaci této zásady v uměních (vědách) zabývajících se člověkem bylo protestantské učení o nenávratném porušení lidské přirozenost prvotním hříchem. Nicméně Komenský byl členem Jednoty Bratrské, která toto učení tradičně nesdílela, což mu umožnilo využít tento aristotelský princip a učinit ho východiskem didaktické soustavy.

  As known, Comenius founded his natural didactical method on the Aristotelian principle ars imitatur naturam (art imitates the nature) widely spread at that time. As a significant contribution to the birth of pedagogy, Comenius introduced this principle to the context of education developing it into a system of didactical measures for teaching. Nevertheless, the immediate context of this idea in protestant thought has not been sufficiently identified thus far. In this contribution I intend to demonstrate how Comenius' protestant contemporaries, specifically J. H. Alsted (1588–1638) reflected this idea. It is shown that the main restraint to implement this principle to the arts dealing directly with human, was the orthodox protestant conviction that human nature had been substantially corrupted by the original sin. Comenius, however, was a member of the Unity of Brethren that traditionally did not share this teaching which allowed him to take advantage of this principle.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264163

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.