Number of the records: 1  

Prekoncentrace hydridotvorných prvků v křemenné pasti ve spojení s ICP-MS. Bakalářská práce

 1. 1.
  0447488 - ÚIACH 2016 CZ cze D - Thesis
  Kašpar, Miroslav
  Prekoncentrace hydridotvorných prvků v křemenné pasti ve spojení s ICP-MS. Bakalářská práce.
  [Preconcentration of hydride forming elements in quartz trap with ICP-MS detection.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 02.09.2015. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015. 37 s.
  Keywords : preconcentration * quartz trap * mass spectrometry with inductively coupled plasma * hydride generation * arsenic * antimony
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  Tato práce se zabývá pilotními experimenty s využitím křemenné pasti (QT) pro prekoncentraci hydridotvorných prvků a jejich následnou detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HG-QT-ICP-MS). Jako modelové analyty byly vybrány arsen a antimon. Prekoncentrační účinnost na křemenném povrchu byla studována v pasti, která byla integrovanou součástí spojovacího dílu mlžné komory a plazmového hořáku.

  The aim of this thesis are pilot experiments employing quartz trap (QT) for preconcentration of hydride forming elements and their subsequent detection by inductively coupled plasma mass spectrometry (HG-QT-ICP-MS). Arsenic and antimony were chosen as model analytes. Preconcentration efficiency on quartz surface was studied in a trap, which was integrated into an interface between spray chamber and plasma torch.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0249315

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0447488.pdf11.1 MBOtherrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.