Number of the records: 1  

Editorství monotematického čísla časopisu Gender v akademickém prostředí. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 14, č. 1

 1. 1.
  0445854 - SOÚ 2016 RIV CZ cze O - Others
  Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Tenglerová, Hana
  Editorství monotematického čísla časopisu Gender v akademickém prostředí. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 14, č. 1.
  [Gender in Academia. Volume 14, Number 1/2013.]
  2013
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LE12003
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : masculine nature of science * status of women in academia * critical analysis of scientific policies
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Téma gender a věda je pevnou součástí feministického a genderového bádání od 70. let 20. století. V rámci něj lze rozlišit tři základní směry. První analyzoval zejména maskulinní povahu vědeckého bádání a dopady na utvářenou znalost, metodologie, teorie a interpretace. Druhý se zaměřoval na postavení žen v akademickém prostředí. Třetí proud představuje kritickou analýzu vědních politik. Vybrané příspěvky se různým způsobem dotýkají témat všech tří výše uvedených proudů bádání.

  The field of gender and science is an integral part of feminist and gender research from the seventies of the last century. There are three basic strands. The first analyzed especially the masculine nature of scientific inquiry and its effects on knowledge, methodology, theory and interpretation. The second focused on the status of women in academia. The third stream represents a critical analysis of scientific policies. Selected contributions touch themes of all of the above strands.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247921

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.