Number of the records: 1  

Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

 1. 1.
  0443763 - FLÚ 2016 CZ cze M - Monography Chapter
  Storchová, Lucie
  Od praxe k příběhu. Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století.
  [From practice to story. National narativization of Comenius at the turn of the 18th and 19th centuries.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 25-54. ISBN 978-80-88013-08-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : cultural memory * ritual * literature * Bohemian Lands * Enlightenment * nationalism
  Subject RIV: AB - History

  Kapitola se zabývá změnou v politikách vzpomínání mezi koncem 18. století, kdy byly edice Komenského děl užívány jako součást (především náboženských) praktik, a dvacátými lety 19. století, kdy František Palacký sepsal první kanonickou biografii Komenského. Autorka poukazuje na polyvalenci poosvícenských reprezentací Komenského, kdy se prolínalo starší učenecké a lokálně patriotické chápání s nově se ustavující nacionální interpretací. Po roce 1790 začal být Komenský zvýznamňován jako garant správného užívání češtiny jakožto národního jazyka, což mělo klíčový význam pro vznikající národní hnutí. Od počátku 19. století se pak jeho postava stala součástí příběhu českých dějin a jeho individuální životní osud začal být chápán jako synekdocha pobělohorských dějin českého národa.

  The chapter is dealing with a considerable change of remembrance politics between the end of 18th century (when Comenius' editions were used for the performance of particular - especially religious - practices) and the 1820s (when František Palacký wrote his canonical first Czech biography of Comenius). The author draws attention to the polyvalence of post-Enlightenment representations of Comenius, connecting the earlier scholarly and locally patriotic point of view with newly established national perspectives. From 1790 onwards, a new field of meaning was created linking the figure of Comenius with normatives of the Czech language that was a crucial point of interest for the emerging Czech national movement. After the turn of century, Comenius entered the Czech historical narrative and his individual fate became a synecdoche of the 'fate of the nation' after the Battle of the White Mountain.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0246444

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.