Number of the records: 1  

Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

 1. 1.
  0441415 - ÚACH 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Hradil, David - Hradilová, J. - Fogaš, I. - Hrdličková-Kučková, Š.
  Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně.
  [Contribution of Material Analysis to Interpretation of the Painting Technique and Art Historical Research in General.]
  Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2013. 104 s. ISBN 978-80-87108-43-7
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : painting technique * scientific examination of art * material analysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

  Tato kniha je věnována materiálové analýze výtvarných děl proto, že v materiálech a způsobu jejich použití (technice) je obsažena informace o autorovi, dílně, době a místě vzniku díla, která by neměla zůstat opomenuta ať už při restaurování nebo při umělecko-historickém výzkumu. V šesti kapitolách jsou postupně rozpracována témata vlastní materiálové analýzy, interpretace malířské techniky, praktických aplikací metod průzkumu a současných směrů vědeckého výzkumu. Monografie nepřináší výčet analytických metod, ale je spíše metodickým návodem, jak postupovat při materiálové analýze obrazů. Obecný text je doplněn četnými ukázkami z praxe.

  Materials and their way of usage (technique) contain information about the author, workshop as well as time and place of the creation of the work of art. Such information should not be omitted either during restoration/conservation, or during art-historic research; that is why this book deals with the material analysis of fine art. In six chapters the topics of material analysis, painting technique interpretation, practical applications of methods and current directions in research are successively elaborated. The monograph does not provide a list of analytical methods, but rather a methodological guidance on how to proceed with material analysis of paintings. General text is supplemented by numerous examples from practice.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244434

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.