Number of the records: 1  

Staročeské lexikum Výkladu na evangelium Matoušovo Mikuláše z Lyry v kontextu druhé redakce staročeského biblického překladu

 1. 1.
  0440723 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Pytlíková, Markéta
  Staročeské lexikum Výkladu na evangelium Matoušovo Mikuláše z Lyry v kontextu druhé redakce staročeského biblického překladu.
  [The vocabulary of the Old Czech Výklad na evangelium Matoušovo by Nicholas of Lyra in the context of the second redaction of the Old Czech Bible translation.]
  Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 30-40. ISBN 978-80-244-3960-0.
  [Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů /13./. Olomouc (CZ), 07.05.2012-09.05.2012]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Old Czech * vocabulary * Nicholas of Lyra * translation * Gospel of Matthew * commentary
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Článek popisuje průzkum lexika staročeského Výkladu na evangelium Matoušovo (překlad Matoušova evangelia a výkladu Mikuláše z Lyry k tomuto evangeliu z počátku 15. století), a jeho porovnání s lexikem biblických rukopisů druhé redakce.

  This paper describes a research of the vocabulary of Výklad na evangelium Matoušovo, an Old Czech manuscript from the beginning of the 15th century (containing a translation of the commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra and a translation of the Gospel itself) and its relation to the second redaction translation of the Old Czech Bible.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243874

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.