Number of the records: 1  

Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni

 1. 1.
  0440575 - MÚA 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Borýsková, Š. - Mádlová, Vlasta - Pavlíček, Tomáš W.
  Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni.
  [Photographic archives at the ASCR Archive fonds twelve years after the floods.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 181-208. ISSN 1803-9448
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : ASCR Archive * photographic archives * water damage
  Subject RIV: AB - History

  Cílem studie je představit fotografické archiválie ve fondech Archivu Akademie věd ČR, popsat míru poškození těchto archiválií během povodně v roce 2002, zhodnotit záchranné práce po povodni a následné restaurování poškozených fotografií. Spolupráce archivářů a restaurátorů má význam pro optimalizaci odborné péče o fotografické materiály, prevenci archiválií v budoucnu a volbu relevantního přístupu při jejich ukládání a předkládání badatelům.

  The aim of this study is to present the photographic archives in the ASCR fonds, to describe the extent of damage to these archives during the floods in 2002, to assess the rescue work after the floods and the subsequent restoration of the damaged photographs. Collaboration between archivists and restorers is of importance to optimize the specialist care of photographic material, the protection of archive material in future and the selection of relevant procedures for their storage and presentation to researchers.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243705

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.