Number of the records: 1  

Předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimetech myší s nanočásticemi CdO, PbO, MnxOy

 1. 1.
  0440338 - ÚIACH 2015 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Večeřa, Zbyněk - Mikuška, Pavel
  Předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimetech myší s nanočásticemi CdO, PbO, MnxOy.
  [Conditions for reliable results obtaining during inhalation experiments of mice with nanoparticles of CdO, PbO, MnxOy.]
  37. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím. Československé biologické společnosti. Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Praha: Cenatox, 2014 - (Topinka, J.), s. 57-58. ISBN 978-80-7013-568-6.
  [Pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím. Československé biologické společnosti /37./. Brno (CZ), 05.05.2014-07.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP503/12/G147; GA ČR(CZ) GAP503/11/2315
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : inhaled nanoparticles * inhalation experiment
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  V této přednášce byly presentovány výsledky, které pomohou osvětlit biologický účinek nanočástic potenciálně se nacházejících v ovzduší (PbO, CdO, MnO a MnO2) a byly diskutovány předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimentech myší s nanočásticemi.

  In this lecture, results that help to explain the biological effects of nanoparticles, which may potentially occur in the air (PbO, CdO, MnO and MnO2), were presented and the conditions for reliable results obtaining during inhalation experiments of mice with nanoparticles were discussed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243456

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0440338.pdf62.2 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.