Number of the records: 1  

Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog

 1. 1.
  0440294 - ARÚ 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Březinová, Helena
  Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc-Nemilany.
  [Analysis of textile fragments from a sword and a sabre from Olomouc - Nemilany cemetery.]
  Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Přichystalová, R.; Kalábek, M.), s. 191-197. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 424. ISBN 978-80-210-7521-4
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Olomouc - Nemilany * textile fragments * textile-technological research
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Příspěvek se týká textilních fragmentů, které se dochovaly na dvou železných předmětech nebo v jejich těsné blízkosti v hrobech z raně středověkého pohřebiště Olomouc - Nemilany. Prvním předmětem je železný meč (inv. č. 22/98-240-1), druhým železná šavle (inv. č. 22/99-381-1). Textilní fragmenty byly dochovány téměř po celém povrchu meče, u šavle byly textilie dochovány ve vrstvě hlíny obalující železný předmět.

  The chapter deals with textile fragments preserved on two iron objects or in their close proximity in the graves from early medieval cemetery Olomouc - Nemilany. The first object is an iron sword (no. 22/98-240-1), the second one an iron sabre (no. 22/99-381-1). Textile fragments were preserved on almost entire sword surface, in the case of sabre the textiles were preserved in a soil layer covering an iron object.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243571

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.