Number of the records: 1  

K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině

 1. 1.
  0440118 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Veselý, Luboš
  K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině.
  [Remarks on the (non)existence of word form se (pronoun in accusative case) in the contemporary Czech language.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 5, č. 4 (2013), s. 308-317. ISSN 1803-876X
  R&D Projects: GA ČR GA13-07138S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : reflexive * word form se * accusative case * enclitics * pronoun
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Článek uvádí do problematiky popisu a vymezení reflexiva se v české jazykovědě, počínaje pohledem Bohuslava Havránka. Autor se zaměřuje na syntaktické chování reflexiva se, na otázku (ne)existence jeho genitivní formy a na paralely mezi se a dalšími příklonkami v češtině.

  The paper introduces to the problems of description and definition of the word form se in the Czech linguistics, starting from the B. Havránek’s view. The author focuses on the syntactic functions of word form se, on the existence of its genitive word form and on the parallels between se and another enclitics in Czech.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243243

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.