Number of the records: 1  

Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice)

 1. 1.
  0439839 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kloferová, Stanislava
  Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice).
  [German-Czech dialectal contacts in the third millennium (on the research of historical German dialects in the Czech Republic).]
  Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 127-141. ISSN 0037-7031
  R&D Projects: GA ČR GAP406/11/1786
  Keywords : geolinguistics * dialectology * German-Czech contacts
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Impact factor: 0.375, year: 2014

  Příspěvek shrnuje výsledky výzkumných prací, které se zabývaly německo-českým kontaktem v nářečích, a to na českém jazykovém území (též v bývalých Sudetech). Ukazuje na zásadní význam jazykových atlasů a upozorňuje na důležitý mezinárodní projekt výzkumu historických německých nářečí a jeho přínos pro kontaktovou lingvistiku.

  The article summarizes the research results that were focused on the German-Czech dialects in contact, namely on the territory of the Czech language (also in former Sudetenland). It shows the vital importance of linguistic atlases and highlights an important international research project on historic German dialects and its contribution the to contact linguistics.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243087

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.