Number of the records: 1  

Lidské právo na ochranu zdravého životního prostředí v Belgii: trocha inspirace pro české stojaté vody

 1. 1.
  0439493 - ÚSP 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Müllerová, Hana
  Lidské právo na ochranu zdravého životního prostředí v Belgii: trocha inspirace pro české stojaté vody.
  [Human Right to the Protection of a Healthy Environment in Belgium: Inspiration for the Czech Still Waters.]
  České právo životního prostředí. Roč. 14, č. 2 (2014), s. 83-102. ISSN 1213-5542
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : human rights * environmental protection * right to environment
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Článek analyzuje zakotvení a vývoj interpretace ústavního práva na ochranu zdravého životního prostředí v belgické Ústavě a porovnává jeho dosažené přínosy se situací v České republice. Podává rozbor dvou nových výkladových principů práva životního prostředí, které byly v Belgii v souvislosti s aplikací tohoto lidského práva vytvořeny, a které nejsou v ČR používány: zásady „standstill“ (zákaz regrese právní úpravy ochrany životního prostředí) a zásady „in dubio pro natura“ (v pochybnostech ve prospěch přírody).

  The article analyses the constitutional provisions recognizing the right to the protection of a healthy environment in the Belgian Constitution and the development of its interpretation, and compares the contributions of this right to the situation in the Czech Republic. It presents two new interpretative environmental law principles that where developed in connection with the right´s application in Belgium and that are not known in the Czech Republic: the “standstill” doctrine (principle of non-regression) and the principle “in dubio pro natura” (when in doubt, in favour of nature).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242774

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.