Number of the records: 1  

Publikační etika v etnologii a příbuzných oborech

 1. 1.
  0439354 - EÚ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Woitsch, Jiří
  Publikační etika v etnologii a příbuzných oborech.
  [Publication ethics in ethnology and related disciplines.]
  Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 73, č. 2 (2014), s. 18-30. ISSN 1211-8117
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : publication ethics * publication malpractice * Czech Republic * ethnology * social and cultural anthropology * scientometrics
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  https://www.narodopisnaspolecnost.cz/images/NV/NV%202014_2.pdf

  V článku jsou popsány a na konkrétních vybraných příkladech z českého prostředí dokumentovány základní typy problematických publikačních praktik v etnologii a příbuzných oborech. Pozornost je věnována zejména plagiátorství a autoplagiátorství, tzv. recyklaci a salámování textů, vydávání problematických publikací a časopisů. Řešena je též problematika vzniku tzv. citačních bratrstev.

  The article includes the description and particular selected examples from the Czech environment of the basic types of problematic publication practices in ethnology and related disciplines. The attention is paid especially to plagiarism and autoplagiarism, so-called recycling and salami slicing of texts, publication of problematic books and magazines. The article also solves the issue of the formation of so-called "citation brotherhoods".
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242724

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.