Number of the records: 1  

Czeska oral history w perspektywie globalnej. Podobieństwa i różnice

 1. 1.
  0438359 - ÚSD 2015 RIV PL pol J - Journal Article
  Vaněk, Miroslav
  Czeska oral history w perspektywie globalnej. Podobieństwa i różnice.
  [Parallels and Intersecting Lines. Czech Oral History in Global Perspective.]
  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Roč. 3, č. 1 (2013), s. 161-173. ISSN 2084-0578
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1352
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : oral history * contemporary history
  Subject RIV: AB - History

  Artykuł wznowienia jest podkreślenie szczególnego trasę Czeskej historii mówionej w porównaniu z krajami rozwiniętymi (zwłaszcza zachodnie jedynek), gdzie historia mówionej została wieku tradycję i wspólny szacunek zdobyte w głównie w latach 1970 i 1980.

  The resuming article aims to highlight the specific route of Czech oral history in comparison with developped countries (especially the Western ones), where oral history has been age-old tradition and common respect gained in mainly in 1970s and 1980s.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241817

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.