Number of the records: 1  

Kant o neurčeném pojmu

 1. 1.
  0437415 - FLÚ 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Koblížek, Tomáš
  Kant o neurčeném pojmu.
  [Kant's Notion of Indeterminate Concept.]
  Svět literatury. Roč. 24, č. 50 (2014), s. 89-92. ISSN 0862-8440. E-ISSN 2336-6729
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Kant * The Critique of the Power of Judgement * beauty
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Text je věnován jedné z hlavních otázek Kantovy Kritiky soudnosti. Na jedné straně Kant tvrdí, že estetické soudy nejsou podřízeny žádnému pojmu, na druhé straně, v jistých pasážích, připouští, že nějakému pojmu (totiž pojmu 'neurčenému') podřízeny jsou. Autor článku se pokouší tento rozpor v Kantově výkladu vysvětlit.

  The essay deals with one of the key problems in Kant's Critique of the Power of Judgement. On the one hand, Kant assumes that the aesthetic judgements are not subsumed to any concept, on the other hand, he asserts that the judgements are subsumed to an indeterminate concept. The essay attempts to resolve this contradiction.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241004

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.