Number of the records: 1  

Statistická analýza environmentálních dat na příkladu měření elementární plynné rtuti

 1. 1.
  0437387 - ÚVGZ 2015 RIV SK cze J - Journal Article
  Veselík, P. - Dvorská, Alice
  Statistická analýza environmentálních dat na příkladu měření elementární plynné rtuti.
  [Statistical analysis of environmental data measurements on the example of gaseous elemental mercury.]
  Forum Statisticum Slovacum. Roč. 10, č. 6 (2014), s. 234-240. ISSN 1336-7420
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) ED1.1.00/02.0073
  Institutional support: RVO:67179843
  Keywords : Environmental data * Normality tests * Nonparametric methods * Homogeneity of measurements
  Subject RIV: DI - Air Pollution ; Quality

  Příspěvek se zabývá vyhodnocením paralelních měření environmentálních dat zachycujících koncentrace elementární plynné rtuti v ovzduší. Měření byla prováděna v 10 minutových časových intervalech za období od prosince 2012 do června 2013 dvěma identickými analyzátory. Data byla graficky znázorněna a vyhodnocena pomocí explorativní datové analýzy. Ke statistické analýze získaných dat byly použity parametrické i neparametrické metody. Cílem této studie bylo porovnání získaných hodnot měření oběma přístroji.

  This paper deals with evaluation of parallel measurements of environmental data describing the concentration of gaseous elemental mercury in the atmosphere. The measurements were conducted with two identical instruments in a 10 min time step, between December 2012 and June 2013. The data was graphically visualised and evaluated by using exploratory data analysis. To perform data analysis parametric and nonparametric methods were used. The aim of the study was to compare measurement values from the two instruments.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241023

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.