Number of the records: 1  

Základní problémy studia raného novověku

 1. 1.
  0437214 - HÚ 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Mikulec, Jiří
  Náboženství a církev v raném novověku.
  [Religion and church in the early modern period.]
  Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, FF UK, 2013, s. 195-229. České dějiny, 6. ISBN 978-80-7422-251-1
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Baroque * Piety * Church
  Subject RIV: AB - History

  Text nejprve seznamuje s vývojem českého dějepisectví zaměřeného na církevní a náboženské dějiny na území českého státu v 16.-18. století. Dále autor podává základní přehled těchto dějin a součástí pojednání je také bibliografický soupis významných domácích prací.

  This text introduces the development of bohemian history sciences focused on church and religion history in the Bohemian territory in 16th - 18th century. Furthermore it presents a basic overlook of this history. The work includes a bibliographic catalogue of important czech works.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240768

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.