Number of the records: 1  

Antické a středověké kořeny pojmu právního státu

 1. 1.
  0436732 - ÚSP 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šejvl, Michal
  Antické a středověké kořeny pojmu právního státu.
  [Ancient and Medieval Roots of the Concept of the Rule of Law.]
  Právník. Roč. 153, č. 12 (2014), s. 1077-1100. ISSN 0231-6625
  R&D Projects: GA ČR GAP408/12/2579
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : rule of law * Rechtsstaat * ancient law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Článek se zabývá hledáním počátků pojmu právního státu od antiky do vrcholného středověku.Prezentuje koncepce pocházející z legislativních textů, právnické literatury i filozofických děl (zejména Platóna, Aristotela, Cicerona, ale i Jana ze Salisbury a Tomáše Akvinského) v tomto velmi dlouhém období, aby ukázal, že antice i středověku byla vlastní myšlenka omezení arbitrární vlády právem, jinými slovy vázanosti panovníka či „státu“ právními pravidly. V závěru pak upozorňuje na zásadní rozdíly mezi antickým a středověkým chápáním vztahu práva a „státu“ na straně jedné a moderním chápáním tohoto vztahu na straně druhé. Zároveň se však zdůrazňuje to, že na mnohé antické a středověké myšlenky se navazuje i v moderní době, byť dochází k jejich reinterpretaci v odlišném společenském a politickém kontextu.

  The main topic of this article is the genealogy of the concept of the rule of law since ancient times until the late Middle Ages. It presents conceptions originating from legislative texts, juridical literature and philosophical writings (especially of Plato, Aristotle, Cicero, John of Salisbury and Aquinas) in order to show that in ancient and medieval times it was firmly accepted that arbitrary power shall be limited by law, in other words the idea of binding character of law for the ruler or “state”. In conclusion it describes fundamental differences between ancient and medieval conceptions of the rule of law on the one hand and modern conceptions. However, the conclusion emphasizes that many ancient and medieval ideas concerning rule of law were influential even in modern times and have been reinterpreted in new contexts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240414

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  prav_12_2014_Sejvl.pdf15200.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.