Number of the records: 1  

Česká literární nakladatelství 1949–1989

 1. 1.
  0436715 - ÚČL 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Přibáň, Michal - Burget, Eduard - Čáslavová, Petra - Jareš, Michal - Košnarová, Veronika - Mačas, D. - Malá, Zuzana - Přibáňová, Alena - Šubrtová, M. - Vítová, Andrea
  Česká literární nakladatelství 1949–1989.
  [Czech Literary Publishing Houses 1949-1989.]
  Praha: Academia, 2014. 650 s. ISBN 978-80-200-2407-7
  R&D Projects: GA ČR GA405/09/1080
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Czech literature * publishing houses * cultural history * 20th century
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

  Kniha se věnuje humanitním vědám a společenské a kulturní publicistice. Vedle hesel nejvýznamnějších podniků jsou zařazena též hesla tzv. krajských nakladatelství, specifickou oblast představují česká nakladatelství působící v zahraničí. Jednotlivá hesla obsahují informace o dějinách podniku, výklad jeho vydavatelské produkce a přehledně zpracované bibliografické informace. Publikace je prozatím nejdůkladnějším pokusem o zpracování poválečných dějin nakladatelské činnosti v Československu z pohledu literární historie.

  This book’s topic is publishing houses in the humanities and social and cultural journalism. Listed alongside entries for the most significant companies are so-called regional publishing houses, including those active in the Czech diaspora. The individual entries contain information about the history of each firm, commentary on its published output, and clearly organized bibliographic information. This publication is the most thorough treatment to date of postwar publishing activity in Czechoslovakia from the perspective of literary history.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241638

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.