Number of the records: 1  

Školitel (zlých) snů: zkušenost PhD studentů s neetickým chováním na pracovišti

 1. 1.
  0436167 - PSÚ 2015 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mudrák, Jiří - Zábrodská, Kateřina - Machovcová, K.
  Školitel (zlých) snů: zkušenost PhD studentů s neetickým chováním na pracovišti.
  [(Bad) dream supervisor: PhD candidates experiencing non-ethical workplace behavior.]
  Bulletin abstraktů 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 67. ISBN 978-80-244-4086-6.
  [PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. Olomouc (CZ), 19.05.2014-20.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA14-02098S
  Institutional support: RVO:68081740
  Keywords : unethical behavior * university * PhD students
  Subject RIV: AN - Psychology

  Vztah PhD studenta se školitelem je klíčovým pro úspěšný průběh a zakončení doktorského studia a následnou akademickou dráhu PhD studentů. Pozice PhD studentů je v tomto vztahu zranitelná - školitel v něm má značnou moc a v případě zneužití této moci mají studenti jen omezené možnosti, jak se bránit. V tomto příspěvku představujeme analýzu semi-strukturovaných rozhovorů s PhD studenty a studentkami z přírodních a humanitních věd, kteří se setkali v průběhu svého doktorského studia s různými formami neetického chování ze strany svého školitele. Neetické chování na pracovišti je obecná kategorie, do které patří jednání jako nezdvořilost, diskriminace, obtěžování a šikana. Na základě tematické analýzy rozhovorů identifi kujeme typický průběh vývoje neetického chování. Popisujeme vývoj vztahu se školitelem, spouštěcí moment a průběh neetického chování, vnímané důvody vzniku neetického chování, způsoby rezistence proti němu, a dopady na průběh PhD studia respondentů a jejich další akademickou dráhu. Závěrem diskutujeme, jak organizační klima univerzit může přispívat k vzniku neetického chování, nebo naopak vytvářet podmínky zamezující zneužití nerovného postavení ve vztahu PhD student-školitel.

  Relationship between PhD candidate and her/his supervisor is not only a key factor throughout the doctoral programme and its successful completion, it influences significantly further academic career. Position of PhD candidate is rather vulnerable – if supervisor abuses their power privileges, there are limited options for resistance. Our aim is to present analysis of semi-structured interviews with PhD candidates from natural sciences and humanities, who experienced different kinds of non-ethical behavior by their supervisor. Non-ethical workplace behavior is a category that describes actions such as workplace incivility, discrimination, harassment and bullying. Using thematic analysis of the interviews we identifie typical pattern of non-ethical behavior. We describe development of the relationship between student and supervisor, trigger moments and process of non-ethical behavior, possibilities for resistance and impact on PhD study of the respondents and their further academic career. We discuss how organizational climate at universities can contribute to development of non-ethical behavior, or conversely create conditions precluding power abuse in the non-equal relationship between PhD candidate and supervisor.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240052

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.