Number of the records: 1  

Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy

 1. 1.
  0435979 - ÚI 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Knobová, V. - Hůnová, I. - Malý, Marek - Braniš, M.
  Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy.
  [Heat Wave Effect on Mortality in Summer 2003 and 2006 in Prague.]
  Meteorologické zprávy. Roč. 67, č. 2 (2014), s. 33-40. ISSN 0026-1173
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : vlna vedra * úmrtnost * teplota * O3 * PM10
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

  Během vln vedra v srpnu 2003 a červenci 2006 byly v celé Evropě naměřeny velmi vysoké teploty a vysoké koncentrace znečišťujících látek, především O3 a PM10. Tyto vlny vedra měly významný vliv na lidské zdraví a zvýšení počtu úmrtí. Cílem naší práce bylo zjistit, zda se tyto mimořádné měsíce projevily na zvýšení celkové úmrtnosti a úmrtnosti z respiračních a kardiovaskulárních příčin i u obyvatel žijících v Praze. Pro analýzu dat jsme použili metodu negativní binomické regrese. Model kromě úmrtností zahrnoval meteorologické faktory, koncentrace znečišťujících látek a kalendářní jevy. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta s jednodenním zpožděním (lag1). Zjistili jsme zvýšení relativního rizika úmrtnosti v důsledku vlny vedra v létě 2003 a 2006 ve všech námi sledovaných ukazatelích. Vyšší relativní riziko úmrtnosti bylo zaznamenáno u žen. V žádném ze sledovaných ukazatelů však nebylo zjištěné zvýšení úmrtnosti statisticky významné.

  During August 2003 and July 2006 high temperature and high concentrations of ambient air pollutants, particularly O3 and PM10, were observed across Europe. The effect of heat waves resulted in significant increases in mortality. The aim of our study was to assess the association between exposure to the heat waves and daily non-accidental mortality, respiratory mortality and cardiovascular mortality in Prague, the Czech Republic. The effect of heat waves was investigated using the negative binomial regression. Counts of death were regressed on temperature, long-term trends, season, day of week and concentrations of pollutants. We used one day lag. We found a positive association between the heat waves in summer 2003 and 2006 and daily mortality and mortality for respiratory and cardiovascular diseases. The effect of the heat wave was more pronounced in women. No statistically significant association was detected.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239822

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.