Number of the records: 1  

Synchronní a diachronní emergence

 1. 1.
  0435565 - FLÚ 2015 RIV SK cze J - Journal Article
  Havlík, Vladimír
  Synchronní a diachronní emergence.
  [Synchronic and diachronic emergence.]
  Organon F. Roč. 21, Supplementary Issue 1 (2014), s. 57-69. ISSN 1335-0668
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : diachronic * emergence * reduction * supervenience * synchronic
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  V současných diskusích o emergenci je aktuální distinkce diachronní a synchronní emergence. Diachronická koncepce klade důraz na vznik nového v čase, synchronní koncepce na koexistenci nových entit na vyšších úrovních s entitami na nižších úrovních, jež je vytvářejí. Převládá přesvědčení, že synchronní a diachronní emergence jsou natolik koncepčně odlišné, že nelze nalézt jednotící rámec, který by umožnil jejich sjednocení v obecnějším smyslu. Stať se snaží ukázat, jak je možné takový jednotící rámec nalézt.

  In the current discussions about emergent entities there is a new topic in the problem of diachronic and synchronic conception of emergence. The diachronic conception emphasizes the emergence of new phenomena over time, the synchronic conception coexistence of new 'high-level' objects or properties of existing objects or properties on a lower level. There is a general belief that these two concepts are conceptually different and yet they cannot find a unifying framework that would allow unifying them in a more general sense. I believe and I try to show that both concepts diverge and it is possible to create a unifying framework for them.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239405

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2014_J_0435565.pdf0283.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.