Number of the records: 1  

Právo na přístup ke zdravotní péči z hlediska evropského práva lidských práv

 1. 1.
  0435189 - ÚSP 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Malíř, Jan
  Právo na přístup ke zdravotní péči z hlediska evropského práva lidských práv.
  [The Right of Access to Health Care from the Point of view of the European Laws on Human Rights.]
  Právní rozhledy. Roč. 22, č. 21 (2014), s. 740-748. ISSN 1210-6410
  R&D Projects: GA ČR GAP408/12/2564
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : health care * medical law * human rights
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Otázka, zda a jak má být zajištěn přístup ke zdravotní péči, má samozřejmě i svůj právní rozměr. V podmínkách evropských států jej ovlivňují i závazky, jež plynou z evropského práva lidských práv. Potenciál k řešení právních problémů souvisejících s přístupem ke zdravotní péči má však v rámci tohoto práva především Evropská sociální charta, zatímco ESLP se při výkladu Úmluvy takovým problémům dost zřetelně vyhýbá.

  The question whether and how access to health care should be provided has, naturally, also a legal dimension. In European states this dimension is influenced by the obligations following from the European laws of human rights. It is primarily the European Social Charter that offers the potential to solve the legal questions related to the access to health care, while the ECHR quite clearly avoids such questions when interpreting the Convention.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239105

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.