Number of the records: 1  

Právníci doby osvícenské

 1. 1.
  0435058 - ÚSP 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Adamová, K. - Lojek, Antonín
  Právníci doby osvícenské.
  [Lawyers of the Age of Enlightenment.]
  Praha: Ústav státu a práva, 2014. 108 s. ISBN 978-80-87439-17-3
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : law history * biography of lawyers
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Právníci doby osvícenské tvoří druhý díl knihy Právníci doby rudolfinské. Autoři se zaměřili na osvícenské právníky, působící na současném území našeho státu. Pozornost věnovali právnictví již od počátku 17. století, kdy se v době baroka objevují náznaky osvícenského myšlení. V medailoncích vybraných právníků se soustředili na osvícenství v rozkvětu, tedy na období druhé poloviny 18. a počátku 19. století.

  Lawyers of the Age of Enlightenment is the second part of a book titled Lawyers of the Rudolphine Era. The authors focused on the lawyers of the Age of Enlightenment who worked within the current area of the Czech Republic. In the book we go back to look at lawyers and their work all the way to early 17th century when the Baroque period began showing signs of enlightened thinking. In medallions dedicated to individual lawyers the authors focus on Enlightenment in its prime, i.e. second half of 18th century and early 19th century.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238976

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.