Number of the records: 1  

Nabonid - král spravedlnosti

 1. 1.
  0434310 - OÚ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Prosecký, Jiří
  Nabonid - král spravedlnosti.
  [Nabonid - the king of justice.]
  Nový Orient. Roč. 69, č. 2 (2014), s. 13-19. ISSN 0029-5302
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Nabonid * neo-babylonian dynasty * history
  Subject RIV: AB - History

  Článek se zabývá osobností posledního babylonského krále Nabonida (555-539 př. n. l.), jenž byl sesazen z trůnu svým perským protivníkem Kýrem II. (559-530 př. n. l.). Nastiňuje Nabonidovu životní dráhu a předkládá přehled historických písemných pramenů vztahujících se k období jeho vlády.

  The article deals with the figure of the last Babylonian king, Nabonid (555-539 BC), who was deposed by his Persian rival, Cyrus II (559-530 BC). It traces Nabonid's life career and provides an overview of historical written sources pertaining to his reign.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240753

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.