Number of the records: 1  

Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky

 1. 1.
  0433870 - SOÚ 2015 RIV CZ cze T - Translation
  Linková, Marcela
  Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky.
  [Why Domestic Violence is a Central Issue for Sociology and Social Theory: Tensions, Paradoxes, and Implications.]
  [HEARN, J.: The sociological significance of domestic violence: tensions, paradoxes, and implications. Current Sociology, 16 (2), 1 -19. doi: 1 0.11 77/0011 39211 2456503]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 16-28. ISSN 1213-0028
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : domestic violence * intimacy * masculinities
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Sociologie a sociologická teorie dobře analyzuje sociální a institucionální konflikt a násilí, ale už méně dobře specifika interpersonálního násilí. Článek zkoumá sociologickou důležitost domácího násilí a zaměřuje se na možný paradox násilí a intimity ve fenoménu domácího násilí, důležitost pojmenování, vysvětlení, odpovědnost a aktérství, a gender, hegemonii a diskurz v domácím násilí, které muži páchají na jim známým ženám.

  Sociology and sociological theory have been effective in analyzing societal and institutional conflict and violence, but less so in analyzing the specifics of interpersonal violence. This article examines the sociological significance of domestic violence, and focuses on the possible paradox of violence and intimacy in the phenomenon of domestic violence; the importance of the naming; explanation, responsibility and agency; and gender, hegemony and discourse in men’s violence to known women.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244889

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.