Number of the records: 1  

Tanec v denících, pamětech a memoárové literatuře: interpretační dilema

 1. 1.
  0433395 - EÚ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Stavělová, Daniela
  Tanec v denících, pamětech a memoárové literatuře: interpretační dilema.
  [Dance in Diaries, Memories, and Memoirs: Dilemma of Interpretation.]
  Národopisná revue. Roč. 24, č. 2 (2014), s. 91-100. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : dance * dancescape * historic source * narrative approach * cultural history * mentalities
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Studie se zabývá historickými prameny, které byť nepřímo či nevědomě přinášejí cenné doklady o žité podobě lidové taneční kultury. Jde o dosud málo využívané prameny lidové provenience, jejichž společným jmenovatelem je jejich časové i místní zařazení a povaha záznamu. Vznik těchto pramenů souvisí s obdobím, kdy se z řad venkovského obyvatelstva rekrutuje jakýsi druh písmáků, kteří se orientují na hospodářské záležitosti selského stavu, jejich zájem se obrací i k projevům společenského a kulturního života a ve druhé polovině 19. století pak k vlasteneckým akcím. Interpretace těchto pramenů vyžaduje kombinování různých přístupů a metod; etnochoreologie tu nalézá oporu jak v metodologii kvalitativního výzkumu, zejména narativního přístupu, tak v tzv. nové kulturní historii, kde je kladen důraz na mentality, domněnky, či pocity spíše než na ideje či myšlenkové systémy.

  The study introduces resources of folk origin, which has almost not been used by the ethnology so far and which can bring valuable evidences about the lived form of folk dance culture. The development of those resources relates to the period when a kind of well-read persons or amateur writers came from village society, who paid their attention to farmers´ economic matters; they were inerested in the expressions of social and cultural life, as well as in patriotic events in the second half of the 19th century. A special attention is paid here to the description of dance parties as a part of the event of that period. The interpretation of these resources requires combining of different methods and approaches; the ethnochoreology is supported here both by the attitude of so-called new cultural history focused on the study of mentalities, and by narrative approach.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0237678

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.