Number of the records: 1  

Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa

 1. 1.
  0433359 - NHÚ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Federičová, Miroslava - Münich, Daniel
  Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa.
  [Gender gap in mathematical and reading literacy and early tracking: trends in both countries after the dissolution of Czechoslovakia.]
  Orbis scholae. Roč. 8, č. 1 (2014), s. 27-45. ISSN 1802-4637
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP402/12/G130
  Institutional support: RVO:67985998
  Keywords : gender gap * education * reading and mathematical literacy
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  http://www.orbisscholae.cz/archiv/2014/2014_1_02.pdf

  S využitím mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA mapujeme trendy vývoje genderových rozdílů ve čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České a Slovenské republice v posledních více než deseti letech. Sledujeme vývoj jak průřezově na úrovni 4. a 8. až 9. ročníků, tak podle prostupu žákovských kohort vzdělávacím systémem.

  Using international surveys TIMSS, PIRLS, and PISA, we explore the trends in gender gaps in reading and mathematical literacy in the Czech and Slovak Republic during more than last decade. We explore the trends in the cross-sectional dimension at the 4th, and 8th to 9th grades and also at the cohort dimension as pupils’ cohorts passed through the educational system.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0237573

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.