Number of the records: 1  

Coherence of Radial Implicative Fuzzy Systems with Nominal Consequents

 1. 1.
  0405648 - UIVT-O 336030 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Coufal, David
  Coherence of Radial Implicative Fuzzy Systems with Nominal Consequents.
  [Koherence radiálních implikačních fuzzy systémů s nominálními konsekventy.]
  Decision Support for Telecommunications and Information Society. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2005, s. 201-214.
  [DSTIS 2005. International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society /5./. Warsaw (PL), 01.09.2005-03.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠk 1M0545
  Keywords : implicative fuzzy systems * radial fuzzy systems * nominal output space * coherence
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  In the paper, the question of coherence of radial implicative fuzzy systems with nominal consequents (radial I-FSs with NCs) is addressed. Implicative fuzzy systems are the systems with IF-THEN structure of their rules being represented by residuated implication. Radial fuzzy systems have their antecedents represented by radial functions. A fuzzy system has nominal consequents if the universe of discourse of consequent fuzzy sets is given by a finite, generally unordered, set. The question of coherence is the question of under which conditions the output of a fuzzy system is always defined (is non-empty) regardless of the actual input. In the paper we present sufficient conditions for coherence of radial I-FSs with NCs.

  V článku je řešen problém koherence radiálních implikačních fuzzy systémů s nominálními konsekventy. Implikační fuzzy systémy jsou systémy používající reziduované implikace k reprezentaci IF-THEN struktury svých pravidel. Radiální fuzzy systémy mají antecedenty (IF části) pravidel reprezentované radiálními funkcemi. Fuzzy systém má nominální konsekventy když univerzum na němž jsou tyto konsekventy (THEN části) definovány, odpovídá nějaké konečné, obecně neuspořádané, množině. Otázka koherence je otázkou za jakých podmínek je výstup fuzzy systém neprázdný bez ohledu na to jaký je aktuální vstup. V článku jsou prezentovány postačující podmínky pro koherenci výše zmíněné třídy fuzzy systémů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0125789
   

Number of the records: 1